Dotacje z UE

ue_fundusze_logo

Firma QUADRA–POLSKA Alina Latos realizuje projekt nr RPKP.01.06.02-04-0175/19, pn. „Intuicyjna E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.


Podstawowe informacje o projekcie


Tytuł: Intuicyjna E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”


Wnioskodawca: QUADRA–POLSKA Alina Latos


Cele projektu:

Podniesienie poziomu profesjonalizmu Zamawiających udzielających zamówień publicznych.


Planowane efekty:

Utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwie w wyniku realizacji projektu.

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży nowych produktów.


Wydatki kwalifikowalne: 447 200,00 PLN

Dofinansowanie: 380 120,00 PLN

Wkład UE (EFRR): 380 120,00 PLN

Wartość ogółem: 546 100,00 PLN

Okres realizacji projektu: 11.2019 - 05.2021