Referencje

Nasze referencje 2001-2012

 • Nasze referencje - Inwestycje nadzorowane przez firmę Quadra Polska 2000-2012

  • Nadzór robót instalacyjno-sanitarnych na budowie marketu Leader Price we Wrocławiu i Katowicach, od stycznia 2000 r. do stycznia 2001
  • Nadzór robót instalacyjnych na budowie układów drogowych na budowie Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A, od września 2002 do grudnia 2004 r.
  • Nadzór robót instalacyjno-sanitarnych na budowie terminala przeładunkowego dla firmy spedycyjnej Schenker, od stycznia 2003 r. do lutego 2004r.
  • Nadzór robót instalacyjno-sanitarnych na budowie prywatnej kliniki okulistycznej „OFTALMIKA” w Bydgoszczy , 2007 r.
  • Nadzór robót montażowych z elementów prefabrykowanych na budowie marketów Makro Cash & Carry w Toruniu i w Koszalinie, 2007r do 2008 r.
  • Nadzór robót instalacyjno-sanitarnych przy rozbudowie Szpitala Miejskiego nr 1 w Bydgoszczy, 2007 r.
  • Nadzór robót sanitarno-inżynieryjnych na budowie kanalizacji sanitarnych oraz przepompowni i rurociągów tłokowych dla miasta Bydgoszczy wg warunków kontraktowych FIDIC, wartość inwestycji 20 mln euro, od 2002 r. do 2008 r.
  • Nadzór inwestorski pełniony w ramach zadania pn: „ Rekultywacja – starej części – wysypiska odpadów komunalnych w Rozwarzynie(koło Nakła) – kwatera nr 5 i 6 – wartość inwestycji 400 000 zł
  • Nadzór robót renowacyjnych sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnych dla miasta Bydgoszczy wg warunków kontraktowych FIDIC, wartość inwestycji 16 mln euro, od 2007 r. do 2010 r.
  • Nadzór inwestorski w zakresie wykonania robót zewnętrznych i wewnętrznych instalacji wod-kan, co i wentylacji mechanicznych na budowie osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Bydgoszczy, od 2009 r do 2011 r. – wartość inwestycji 16 mln zł
  • Od maja do października 2010 r. firma prowadziła wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn: „Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w miejscowości Lubcz oraz budowa budynku prasy i składowiska osadu po prasie na mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Rogowo ETAP I i ETAP II– projekt finansowany z funduszy unijnych – wartość inwestycji 2 mln zł
  • Od sierpnia 2009 do czerwca 2011 r. firma prowadziła wielobranżowy nadzór inwestorski na budowie hali widowiskowo-sportowej w Rogowie – projekt finansowany z funduszy unijnych – wartość inwestycji 4,2 mln zł
  • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach Nowe Dąbie – Obórznia - Rzywno – Wielki Sosnowiec – Władysławowo – Annowo” - projekt finansowany z funduszy unijnych, w 2011r.
  • Nadzór inwestorski nad realizacją zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie” - projekt finansowany z funduszy unijnych, w 2011 r.
  • Nadzór inwestorski nad budową obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Szubin. Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w projekcie „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. – wartość inwestycji – 788 000 zł
  • Nadzór inwestorski nad zadaniem „Zagospodarowanie nabrzeży Wisły - etap V - przebudowa nabrzeża - przystań AZS”, polegające na wykonaniu remontu kapitalnego ubezpieczenia skarpowego nabrzeża Wisły pomiędzy mostem drogowym a portem AZS w Toruniu.
  • Starostwo Żnin – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej będących własnością powiatu Żnińskiego”.
  • Nadleśnictwo Nowa Szkocja – „Budowa obiektów małej retencji nizinnej - Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w projekcie „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
  • Szelf Sp. zo.o. - „Budowa farmy wiatrowej Wicko” - Farma wiatrowa Szelf o mocy 10 MW została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Nasze referencje 2013-2014

 • Nasze referencje - inwestycje nadzorowane przez firmę Quadra Polska w 2013-2014

  • Nadzór inwestorski nad remontem Szpitala Nowego w Świeciu w ramach projektu unijnego „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Świeciu”
  • Gmina Grudziądz - „Nadzór inwestorski nad realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno – tłocznym, łącznie o długości 16,8 km wraz z przyłączami i niezbędnym uzbrojeniem”
  • Gmina Więcbork – „Rewitalizacja miasta Więcbork – przebudowa oraz podniesienie standardu przestrzeni rynku miejskiego oraz ciągu spacerowego w Więcborku”.
  • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie - „Podniesienie i poprawa jakości świadczonych usług poprzez dostosowanie obiektów szpitalnych do obowiązujących przepisów prawa oraz zakup sprzętu medycznego w NZOZ Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”
  • Gmina Osielsko – „ Termomodernizacja i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Osielsku”.
  • Nadleśnictwo Podanin – „ Budowa obiektów małej retencji nizinnej” - Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w projekcie „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska , Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
  • Spółka Wodna „Kapuściska - „Wzmocnienie wstecznego, prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego kanału zrzutowego od Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” do rzeki Wisły”. Program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - wartość inwestycji 2,7 mln zł.
  • Miasto i Gmina Chełmża - Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służąca wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I – rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej ” - wartość inwestycji 2,7 mln zł
  • Dom Holding Sp. z o.o. - "Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych AB, CD, HI i EFG z halą garażową pod tymi budynkami mieszkalnymi wraz z budową drogi wewnętrznej, miejsc parkingowych i zagospodarowaniem zieleni przy ul. Gołębiej – Strzeleckiej w Bydgoszczy" - wartość inwestycji 20 mln zł.
  • Nadleśnictwo Gniewkowo – "Budowa obiektów małej retencji nizinnej - Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w projekcie „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013".
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Collegium Medicum – „Termomodernizacja obiektów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. Biziela w Bydgoszczy”.
  • Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Statystyczny w Bydgoszczy – „Nadzór inwestorski, konserwatorski i archeologiczny nad robotami budowlanymi termomodernizacji budynków Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie przebudowy systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła) oraz wymianą systemów wentylacji i klimatyzacji oraz przebudowy i remontu pomieszczeń biurowych”.
  • Nadleśnictwo Radom – „Budowa obiektów małej retencji nizinnej - Zamówienie realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w projekcie „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”, w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013" - wartość inwestycji 4,3 mln zł
  • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Bydgoszczy – „Zarządzanie i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad regulacją rzeki Młynówki od km 0 + 000 do km 2+ 485”.
  • Gmina Sepólno Krajeńskie – "Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Więcborskiego”.
  • Dom 4 Sp z o.o. - Inwestor zastępczy dla inwestycji pn: "Budowa osiedla mieszkaniowego w Fordonie w Bydgoszczy, przy ul. Olimpijczyków - wartość inwestycji 25 mln zł.

Nasze referencje 2014-2020

 • Nasze referencje - inwestycje realizowane i nadzorowane przez firmę Quadra Polska w 2014-2020

  Nadzór inwestorski nad przebiegiem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac: „Remont systemu odwodnienia lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A.” Wartość inwestycji 22 mln zł. Termin realizacji umowy marzec - sierpień 2015 r.

  Nadzór inwestorski nad przebiegiem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko - toruńskiej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 w zakresie następujących prac: „Remont systemu elektroenergetycznego lotniska w Porcie Lotniczym Bydgoszcz S.A”. Wartość inwestycji 4,8 mln. Termin realizacji umowy kwiecień - sierpień 2015 r.

  Umowa z Chorągwią Kujawsko Pomorską Związku Harcerstwa Polskiego z siedzibą w Bydgoszczy na budowę bazy turystycznej ZHP w Pólku - wartość inwestycji 2,5 mln.

  Nadzór inwestorski oraz obsługa prawno - finansowa inwestycji pod nazwą ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody wraz z budową zbiorników retencyjnych  siecią wodociągową, kanalizacyjną, elektroenergetyczną oraz przyłączem ciepłowniczym w m. Sępólno Krajeńskie, gm. Sępólno Krajeńskie w zakresie dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Projektu pod nazwą ,,Modernizacja gospodarki ściekowej. Wartość inwestycji 4,8 mln zł. Termin realizacji umowy kwiecień-grudzień 2015 r.

  Nadzór inwestorski nad przebiegiem zadania inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Sępólnie Krajeńskim - Etap I i II”. Wartość inwestycji 16,6 mln zł. Termin realizacji umowy lipiec 2014-grudzień 2015 r.