Przetargi

Zakończone

Zapytanie ofertowe nr EP.1.4/2020 dotyczące wyboru dostawcy sprzętu komputerowego wraz z pozostałym wyposażeniem.

1. Zapytanie ofertowe 1.4

2. Zał. 1 Formularz ofertowy 1.4

3. Zał. 2 Wzór umowy 1.4 


Zapytanie ofertowe nr EP.1.3/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy Opracowania koncepcji struktury oprogramowania (Zadanie nr 1) oraz technicznego Wykonania oprogramowania na dedykowanym nośniku elektronicznym (Zadanie nr 2) dla systemu/aplikacji: „E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9430

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczącego wyboru Wykonawcy Opracowania koncepcji struktury oprogramowania (Zadanie nr 1) oraz technicznego Wykonania oprogramowania na dedykowanym nośniku elektronicznym (Zadanie nr 2) dla systemu/aplikacji: „E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia naboru, które dostępne jest pod adresem:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/9430?sekcja=oferty

Zapytanie ofertowe nr EP.1.2/2020 dotyczące wyboru Wykonawcy matrycy merytorycznej (logicznej) dla E-platformy – narzędzia służącego do przygotowania i generowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz monitorowaniu jego przebiegu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/218

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotyczącego wyboru Wykonawcy matrycy merytorycznej (logicznej) dla E-platformy – narzędzia służącego do przygotowania i generowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz monitorowaniu jego przebiegu. na rzecz firmy QUADRA-POLSKA Alina Latos, która realizuje projekt pt. „Intuicyjna E-platforma do przygotowania i wygenerowania dokumentów koniecznych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wraz z dostępem do urządzeń mobilnych, opcją aktualizacji aktów prawnych oraz podpowiedziami – z dostępem przez dedykowane urządzenie pamięci”, w ramach poddziałania RPKP.01.06.02. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Zachęcamy do zapoznania się z treścią rozstrzygnięcia naboru, które dostępne jest pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/218?sekcja=oferty