Budownictwo

Nasza oferta

 • W zakresie obsługi budownictwa

  • Pełne inwestorstwo zastępcze wraz z nadzorem inspektorskim nad realizacją inwestycji w zakresie wymaganym przez przepisy prawa budowlanego;
  • Zarządzanie projektem inwestycyjnym;
  • Opiniowanie przygotowania i realizacji projektów (tzw. project monitoring – adresowany zarówno do instytucji finansujących projekty, jak i do inwestorów);
  • Nadzór inwestycyjny;
  • Kontrola kosztów realizacji;
  • Doradztwo związane z projektami inwestycyjnymi (techniczne i projektowe, dotyczące procedur i wydanych zgód i zezwoleń, organizowanie przetargów na wyłonienie wykonawcy, itp.);
  • Analizy techniczne i formalne projektów;
  • Opiniowanie umów zawartych z zespołem projektowym i wykonawcą;
  • Wykonywanie kosztorysów oraz wszelkich opracowań kosztowych związanych z budownictwem, opiniowanie harmonogramu.
  • Doradztwo związane z wyborem lokalizacji inwestycji;
  • Doradztwo w zakresie wynajdowania terenów dla inwestycji oraz partnerów dla ich realizacji.
 • Kwalifikacje kadry - budownictwo

  BUDOWNICTWO:
  • Uprawnienia budowlane we wszystkich specjalnościach branży budowlanej
  • Zarządzanie projektami i zespołami ludzkimi
  • Sporządzanie planów inwestycyjnych
  • Znajomość procedur realizacji inwestycji w ramach funduszy unijnych
  • Znajomość zagadnień inżynierskich w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, sieci oraz instalacji kanalizacyjnych, wodnych, gazowych, centralnego ogrzewania, energetycznych i wentylacyjnych.

 • W zakresie obsługi wykonawców i zamawiających biorących udział w przetargach

  • Kompleksowe wsparcie podczas przygotowania oferty
  • Prowadzenie korespondencji z zamawiającym/wykonawcą
  • Doradztwo na etapie procedur związanych z uzyskaniem zamówienia publicznego
  • Formułowanie zapytań o wyjaśnienie treści siwz
  • Doradztwo w zakresie opracowania środków ochrony prawnej
  • Pomoc w interpretacji przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
 • Kwalifikacje kadry - zamówienia publiczne

  OBSŁUGA PRAWNA:

  • Prawnik, specjalizacja zamówienia publiczne – doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • Prawnik, specjalizacja społeczne zamówienia publiczne – doktorant na wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 • Referencje